Februari

1 februari 2019

Mooi Verhaal: Gekleurd Grijs

"Je doet samen iets. Daardoor leer je de mensen aan de overkant kennen"

Met een mobiel huisje reist Jantine rond in de dorpen, op zoek naar het wij-gevoel. En om te kijken wat het recept is voor contact en verbondenheid.

13 februari 2019

Koning Willem-Alexander bezoekt De Vrije Uitloop in Breda

"Arm zijn in een rijk land is heel ingewikkeld"

In de bijstand en toch je eigen bedrijf oprichten; het kan echt. De Vrije Uitloop helpt mensen met een bijstandsuitkering om in een beschermde omgeving te ondernemen. Koning Willem-Alexander bracht een bezoek aan het bijzondere project.

20 februari 2019

Stichting Mentorschap Zeeland en Zeeuws Heldenfonds krijgen bezoek van Koningin Máxima

Als je door ziekte of een beperking niet zelf beslissingen kan nemen bijvoorbeeld op het gebied van zorg, wie doet dit dan voor je? Mentorschap Zeeland koppelt deze mensen aan een mentor. De organisatie kreeg bezoek van onze beschermvrouwe Koningin Máxima.